ภาพกิจกรรม
             
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน  ปีการศึกษา  2555
    ในวันเสาร์ที่  22  ธันวาคม  2555
ระดับเขตการศึกษา
     
  ผลการแข่งขัน ระดับชั้นอนุบาล
  ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
             
             
             
    ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน  ปีการศึกษา  2555
                   
    ในวันเสาร์ที่ 16  กุมภาพันธ์  2556  
ระดับภาค
  ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
             
            ย้อนกลับ
             
             
             
               
               
              Stats Counter 
               
               
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.