ภาพกิจกรรม
                   
 
Stats Counter 
เนื้อหาข้อสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561(ประกาศเมื่อ 11/9/61) กิจกรรมตลาดโรงเรียน ปี2561
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งธัญวิทย์ในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่10  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี2561 
 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่24 (ระดับจังหวัด)  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2561
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งธัญวิทย์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว  เด็กเก่งธัญวิทย์ร่วมแข่งขันเต้นบัลเลต์ระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนนO-NET เต็ม100 ปีการศึกษา2560 ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้ในรอบโครงการพิเศษ  กิจกรรมธรรมะวันศุกร์
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ  
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.