ภาพกิจกรรม
   
 
                   
 
Stats Counter 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่มีผลคะแนนO-NETเต็ม 100 ปีการศึกษา 2563 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (Covid-19)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1(รอบโครงการพิเศษ) กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี2563
ตารางสอบและเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 (ประกาศเมื่อ 23/3/63) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผลการเรียนดีเด่นได้รับทุนการศึกษาจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ กิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจากการโครงการ(TEDET) ประจำปี2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างจิตตปัญญาสำหรับครู
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ปีการศึกษา2563
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ กิจกรรมธรรมะวันศุกร์
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.