ภาพกิจกรรม
   

โรงเรียนธัญวิทย์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป <คลิกเพื่อดูระเบียบการรับสมัคร>

 
   
 
                   
 
Stats Counter 
โรงเรียนธัญวิทย์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ <คลิกเพื่อดูระเบียบการรับสมัคร> เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (Covid-19)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่มีผลคะแนนO-NETเต็ม 100 ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1(รอบโครงการพิเศษ) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผลการเรียนดีเด่นได้รับทุนการศึกษาจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ กิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจากการโครงการ(TEDET) ประจำปี2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างจิตตปัญญาสำหรับครู
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ปีการศึกษา2563
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ กิจกรรมธรรมะวันศุกร์
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.