ภาพกิจกรรม
                   
 
Stats Counter 
เนื้อหาข้อสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561(ประกาศเมื่อ 11/9/61) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาBUDO WARRIOR
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งธัญวิทย์ในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่10  กิจกรรมตลาดโรงเรียน ปี2561
 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่24 (ระดับจังหวัด)  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี2561
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งธัญวิทย์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนนO-NET เต็ม100 ปีการศึกษา2560 เด็กเก่งธัญวิทย์ร่วมแข่งขันเต้นบัลเลต์ระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้ในรอบโครงการพิเศษ  ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2561
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ กิจกรรมธรรมะวันศุกร์
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.