ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนธัญวิทย์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป <คลิกเพื่อดูระเบียบการรับสมัคร>

BACK TO SCHOOL SUMMER โรงเรียนธัญวิทย์เปิดเรียนซัมเมอร์วันที่ 18 เมษายนนี้ <คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>

 
 
 
                   
 
Stats Counter 
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งโรงเรียนธัญวิทย์ ยอดอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
     ระดับประเทศ รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา2565
โรงเรียนธัญวิทย์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ <คลิกเพื่อดูระเบียบการรับสมัคร> กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่มีผลคะแนนO-NETเต็ม 100 ปีการศึกษา 2564 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2565
ขอแสดงความยินดีกับนร.ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ปี2565(รอบโครงการพิเศษ) พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผลการเรียนดีเด่นได้รับทุนการศึกษาจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างจิตตปัญญาสำหรับครู
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ กิจกรรมธรรมะวันศุกร์
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.